Pomocný manipulačný systém určený na zredukovanie prestojov robota počas testovania výrobku.

Zariadenie preberá časť manipulačných operácii v existujúcom procese robotizovaného vykladania výrobku zo vstrekolisu s následnou kontrolou odolnosti voči prierazu vysokým napätím. Po tejto úprave pracoviska bol pracovný cyklus rozdelený do dvoch častí. Robot sa stará o vyloženie výrobku zo vstrekolisu a jeho následné vloženie do testovacieho zariadenia. Pôvodné čakanie robota na ukončenie testu a vyloženie otestovaného výrobku na výstupný dopravník preberá pomocný manipulátor, čím sa pracovný cyklus zefektívňuje. Manipulátor pozostáva z dvoch lineárnych a dvoch rotačných osí riadených súborom pneumatických pohonov Festo. Uchopenie výrobku je realizované pomocou pneumatického grippera.