Kolaboratívne robotické pracovisko na obsluhu 3-osej frézy HAAS DM-2

Zákazník: Allex s.r.o.

 Na vstup a výstup materiálu slúžia gravitačné dopravníky. Robot UR5 s dvojitým uchopovačom od spoločnosti SCHUNK kusy zo vstupného dopravníka odoberá a vkladá do obrábacieho centra, hotové kusy následne vkladá do výstupného dopravníka. Na správne osadenie kusy do skľučovadla je robot vybavený kompenzačnou jednotkou TCU od spoločnosti SCHUNK.

 Použite Komponenty:

Robot:                                UR5

PLC:                                     Siemens

Uchopovač:                       2x PGN+ 64

Senzorika:                         Keyence

Vzduchotechnika:           Festo

 

V procese výroby:

   

U zákazníka: