Kolaboratívne pracovisko určené pre laserové popisovanie a skrutkovanie.

 Zákazník: Booster Precision s.r.o.

Vstup materiálu do procesu zabezpečuje dopravníkový segmentovaný dopravník Interrol. Kusy sú uložené v plastových paletách. Prvý robot UR3 vykladá kusy pomocou uchopovača a následne sú vkladané do laserovej popisovačky. V popisovačke sa nachádza kamera KEYENCE spolu s osvetlením, ktorá slúži na presné polohovanie kusov pomocou rotačnej jednotky SCHUNK. Po popise kamera vyhodnotí kvalitu popisu a len v prípade vyhovujúcej kvality presunie kus na skrutkovaciu pozíciu, na ktorej uskutočňuje skrutkovanie druhý robot UR3. Pri každej skrutke sa vyhodnocuje moment pomocou uťahovačky KOLVER. Všetky parametre sa zlučujú a posielajú do nadradeného systému.

POUŽITÉ KOMPONENTY:

PLC:                          Siemens S1200

Robot:                       2x UR3

Uchopovače:            Schunk MPG+32

Kamera:                    KEYENCE CV200

Skrutkovačka:          KOLVER

Dopravník:                Interrol

Vzduchotechnika:    Festo