REFERENCE

Náš přístup, zařízení a spokojenost zákazníka jsou naší vizitkou.

KOLABORATIVNÍ ROBOTICKÉ PRACOVIŠTĚ (SEMIKRON)

Zařízení dopravuje operátorem vložené elektro-moduly po paletovém dopravníku na jednotlivé stanice. Modul je v první fázi odstřižen, následně je zkontrolována přítomnost a kvalita nalepení čipů s přesností měření na jeden mikron, na poslední stanici je provedena zkratová kontrola. Po procesu jsou kusy na základě spolupráce robotem ukládány na paletu. Zařízení vystřihne, ohne a zkontroluje 275 000 modulů za týden.

KOLABORATIVNÍ ROBOTICKÉ PRACOVIŠTĚ (SEMIKRON)

Zařízení dopravuje operátorem vložené elektro-moduly po paletovém dopravníku na jednotlivé stanice. Modul je v první fázi odstřižen, následně je zkontrolována přítomnost a kvalita nalepení čipů s přesností měření na jeden mikron, na poslední stanici je provedena zkratová kontrola. Po procesu jsou kusy na základě spolupráce robotem ukládány na paletu. Zařízení vystřihne, ohne a zkontroluje 275 000 modulů za týden.

AUTOMATICKÁ NÝTOVAČKA SEMIX 3 / SEMIX 6

Zařízení vkládá a lisuje nýty do elektro-modulů. Operátor nakládá kusy na paletový dopravník. Vstupní kontrola do procesu vpouští jen správně orientovaný modul. Nejdříve jsou nýty vloženy a následně jsou zalisované. Z každého lisování je do databáze uložena lisovací křivka získaná z tenzometru instalovaném na lisu. Na výstupu byl přidán kolaborativní robot, který kusy paletizuje. Zařízení týdně vyprodukuje 20 000 modulů.

AUTOMATICKÁ NÝTOVAČKA SEMIX 3 / SEMIX 6

Zařízení vkládá a lisuje nýty do elektro-modulů. Operátor nakládá kusy na paletový dopravník. Vstupní kontrola do procesu vpouští jen správně orientovaný modul. Nejdříve jsou nýty vloženy a následně jsou zalisované. Z každého lisování je do databáze uložena lisovací křivka získaná z tenzometru instalovaném na lisu. Na výstupu byl přidán kolaborativní robot, který kusy paletizuje. Zařízení týdně vyprodukuje 20 000 modulů.

AUTOMATIZACE STROJE HERMLE C400 (PENTAGON)

Kolaborativní robot obsluhuje obráběcí centrum Hermle 400. Lokalizace volně uložených kusů na stole probíhá pomocí kamery instalované na 6té ose robota. Splnění cyklových časů bylo dosaženo dvojitým efektorem, který vymění kus ve sklíčidle během jednoho vstupu do obráběcího centra. Robot je rovněž vybaven ofukem, který kus i sklíčidlo před odebráním očistí. V případě ručního režimu je robot na posuvné platformě odsunut mimo pracovní prostor.

AUTOMATIZACE STROJE HERMLE C400 (PENTAGON)

Kolaborativní robot obsluhuje obráběcí centrum Hermle 400. Lokalizace volně uložených kusů na stole probíhá pomocí kamery instalované na 6té ose robota. Splnění cyklových časů bylo dosaženo dvojitým efektorem, který vymění kus ve sklíčidle během jednoho vstupu do obráběcího centra. Robot je rovněž vybaven ofukem, který kus i sklíčidlo před odebráním očistí. V případě ručního režimu je robot na posuvné platformě odsunut mimo pracovní prostor.

KONTROLNÁ STANICA (VEESER PLASTIC)

Montážní přípravek zjednodušil a urychlil montáž plastových dílů. Výsledná sestava je testována na přítomnost všech dílů. Testovací buňka je univerzální pro levý i pravý typ. Kontrola síly stisku tlačítka se provádí pomocí tenzometru s přesností 0,5 N. Každý díl, který projde kontrolou je označen, aby zákazník předcházel případným reklamacím.

KONTROLNÁ STANICA (VEESER PLASTIC)

Montážní přípravek zjednodušil a urychlil montáž plastových dílů. Výsledná sestava je testována na přítomnost všech dílů. Testovací buňka je univerzální pro levý i pravý typ. Kontrola síly stisku tlačítka se provádí pomocí tenzometru s přesností 0,5 N. Každý díl, který projde kontrolou je označen, aby zákazník předcházel případným reklamacím.

ROBOTIZACE PROCESU UKLÁDÁNÍ KARTONŮ NA LINKE GAST (ZVOLENSKÝ)

Pracoviště odebírá kartony s jogurty z výrobní linky a následně vkládá na paletu. Aby bylo dosaženo cyklových časů stanovený zákazníkem byl vyvinut unikátní efektor, který manipuluje celé stohy kartonů najednou, je schopen paletizovat i depaletizovat a zároveň pokládá proložky na zvolené vrstvy kartonů podle balicího předpisu. Vstup a výstup palet do procesu je vyřešen pomocí dvou nad sebou instalovaných drah a vertikálního výtahu. Ve výsledku jsou palety zaváděné i odebírané na stejném místě. Při plném provozu pracoviště vyprodukuje denně 170 palet což je 95 tun jogurtů.

ROBOTIZACE PROCESU UKLÁDÁNÍ KARTONŮ NA LINKE GAST (ZVOLENSKÝ)

Pracoviště odebírá kartony s jogurty z výrobní linky a následně vkládá na paletu. Aby bylo dosaženo cyklových časů stanovený zákazníkem byl vyvinut unikátní efektor, který manipuluje celé stohy kartonů najednou, je schopen paletizovat i depaletizovat a zároveň pokládá proložky na zvolené vrstvy kartonů podle balicího předpisu. Vstup a výstup palet do procesu je vyřešen pomocí dvou nad sebou instalovaných drah a vertikálního výtahu. Ve výsledku jsou palety zaváděné i odebírané na stejném místě. Při plném provozu pracoviště vyprodukuje denně 170 palet což je 95 tun jogurtů.

AUTOMATIZACE STROJE HAAS DM-2

Na obsluhu obráběcího centra HAAS DM-2 byl použit kolaborativní robot UR5. Specifický efektor disponuje dvěma uchopovači, kompenzačními jednotkami, ofukem a rychlo-výměnným systémem nástrojů. Zásoba materiálu byla vyřešena gravitačními dopravníky. Pracoviště bylo po roce provozu doplněné o posuvnou platformu na níž je instalován robot, důvodem byla potřeba pohodlného nakládání kusů do obráběcího centra operátorem v případě ručního režimu.

AUTOMATIZACE STROJE HAAS DM-2

Na obsluhu obráběcího centra HAAS DM-2 byl použit kolaborativní robot UR5. Specifický efektor disponuje dvěma uchopovači, kompenzačními jednotkami, ofukem a rychlo-výměnným systémem nástrojů. Zásoba materiálu byla vyřešena gravitačními dopravníky. Pracoviště bylo po roce provozu doplněné o posuvnou platformu na níž je instalován robot, důvodem byla potřeba pohodlného nakládání kusů do obráběcího centra operátorem v případě ručního režimu.

NAŠI ZÁKAZNÍCI