REFERENCIE

Náš prístup, zariadenia a spokojnosť zákazníka sú našou vizitkou.

KOLABORATÍVNE ROBOTICKÉ PRACOVISKO

Zariadenie dopravuje operátorom vložené elektro-moduly po paletovom dopravníku na jednotlivé stanice. Modul je v prvej fázy odstrihnutý, následne je skontrolovaná prítomnosť a kvalita nalepenia čipov s presnosťou merania na jeden mikrón, na poslednej stanici je vykonaná skratová kontrola. Po procese sú kusy kolaboratívnym robotom ukladané na paletu. Zariadenie vystrihne, ohne a skontroluje 275 000 modulov za týždeň.

KOLABORATÍVNE ROBOTICKÉ PRACOVISKO

Zariadenie dopravuje operátorom vložené elektro-moduly po paletovom dopravníku na jednotlivé stanice. Modul je v prvej fázy odstrihnutý, následne je skontrolovaná prítomnosť a kvalita nalepenia čipov s presnosťou merania na jeden mikrón, na poslednej stanici je vykonaná skratová kontrola. Po procese sú kusy kolaboratívnym robotom ukladané na paletu. Zariadenie vystrihne, ohne a skontroluje 275 000 modulov za týždeň.

AUTOMATICKÁ NITOVAČKA SEMIX 3 / SEMIX 6

Zariadenie vkladá a lisuje nity do elektro-modulov. Operátor nakladá kusy na paletový dopravník. Vstupná kontrola do procesu vpúšťa len správne orientovaný modul. Najskôr sú nity vložené a následne sú zalisované. S každého lisovania je do databázy uložená lisovacia krivka získaná z tenzometra inštalovanom na lise. Na výstupe bol pridaný kolaboratívny robot, ktorý kusy paletizuje. Zariadenie týždenne vyprodukuje 20 000 modulov.

AUTOMATICKÁ NITOVAČKA SEMIX 3 / SEMIX 6

Zariadenie vkladá a lisuje nity do elektro-modulov. Operátor nakladá kusy na paletový dopravník. Vstupná kontrola do procesu vpúšťa len správne orientovaný modul. Najskôr sú nity vložené a následne sú zalisované. S každého lisovania je do databázy uložená lisovacia krivka získaná z tenzometra inštalovanom na lise. Na výstupe bol pridaný kolaboratívny robot, ktorý kusy paletizuje. Zariadenie týždenne vyprodukuje 20 000 modulov.

AUTOMATIZÁCIA STROJA HERMLE C400

Kolaboratívny robot obsluhuje obrábacie centrum Hermle 400. Lokalizácia voľne uložených kusov na stole prebieha pomocou kamery inštalovanej na 6-tej osy robota. Splnenie cyklového času bolo dosiahnuté dvojitým efektorom, ktorý vymení kus v skľučovadle počas jedného vstupu do obrábacieho centra. Robot je rovnako vybavený ofukom, ktorý kus pred odobratím očistí sklučovadlo. V prípade ručného režimu je robot na posuvnej platforme odsunutý mimo pracovný priestor.

AUTOMATIZÁCIA STROJA HERMLE C400

Kolaboratívny robot obsluhuje obrábacie centrum Hermle 400. Lokalizácia voľne uložených kusov na stole prebieha pomocou kamery inštalovanej na 6-tej osy robota. Splnenie cyklového času bolo dosiahnuté dvojitým efektorom, ktorý vymení kus v skľučovadle počas jedného vstupu do obrábacieho centra. Robot je rovnako vybavený ofukom, ktorý kus pred odobratím očistí sklučovadlo. V prípade ručného režimu je robot na posuvnej platforme odsunutý mimo pracovný priestor.

KONTROLNÁ STANICA

Montážny prípravok zjednodušil a urýchlil montáž plastových dielov. Výsledná zostava je testovaná na prítomnosť všetkých dielov. Testovacia bunka je univerzálna pre ľavý aj pravý typ. Kontrola sily stlačenia tlačidla sa vykonáva pomocou tenzometru s presnosťou 0,5 N. Každý diel ktorý prejde kontrolou je označený, aby zákazník predchádzal prípadným reklamáciám.

KONTROLNÁ STANICA

Montážny prípravok zjednodušil a urýchlil montáž plastových dielov. Výsledná zostava je testovaná na prítomnosť všetkých dielov. Testovacia bunka je univerzálna pre ľavý aj pravý typ. Kontrola sily stlačenia tlačidla sa vykonáva pomocou tenzometru s presnosťou 0,5 N. Každý diel ktorý prejde kontrolou je označený, aby zákazník predchádzal prípadným reklamáciám.

ROBOTIZÁCIA PROCESU UKLADANIA KARTÓNOV NA LINKE GASTI

Pracovisko odoberá kartóny s jogurtami z výrobnej linky a následne vkladá na paletu. Aby bol dosiahnutý cyklový čas stanovený zákazníkom bol vyvinutý unikátny efektor ktorý manipuluje celé stohy kartónov naraz je schopný paletizovať aj depaletizovať a zároveň pokladá preložky na zvolené vrstvy kartónov podľa baliaceho predpisu. Vstup a výstup paliet do procesu je vyriešený pomocou dvoch nad sebou inštalovaných dráh a vertikálneho výťahu. Vo výsledku sú palety zavádzané aj odoberané na tom istom mieste. Pri plnej prevádzke pracovisko vyprodukuje denne 170 paliet čo je 95 ton jogurtov.

ROBOTIZÁCIA PROCESU UKLADANIA KARTÓNOV NA LINKE GASTI

Robotické pracovisko odoberá kartóny s jogurtami z výrobnej linky a následne vkladá na paletu. Aby bol dosiahnutý cyklový čas stanovený zákazníkom bol vyvinutý unikátny efektor ktorý manipuluje celé stohy kartónov naraz je schopný paletizovať aj depaletizovať a zároveň pokladá preložky na zvolené vrstvy kartónov podľa baliaceho predpisu. Vstup a výstup paliet do procesu je vyriešený pomocou dvoch nad sebou inštalovaných dráh a vertikálneho výťahu. Vo výsledku sú palety zavádzané aj odoberané z procesu na tom istom mieste. Pri plnej prevádzke pracovisko vyprodukuje denne 170 paliet čo je 95 ton jogurtov.

AUTOMATIZÁCIA STROJA HAAS DM-2

Na obsluhu obrábacieho centra HAAS DM-2 bol použitý kolaboratívny robot UR5. Špecifický efektor disponuje dvoma uchopovačmi, kompenzačnými jednotkami, ofukom a rýchlo-výmenným systémom. Zásoba materiálu bola vyriešená gravitačnými dopravníkmi. Pracovisko bolo po roku prevádzky doplnené o posuvnú platformu na ktorej je inštalovaný robot z dôvodu pohodlného nakladania kusov do obrábacieho centra operátorom v prípade ručného režimu.

AUTOMATIZÁCIA STROJA HAAS DM-2

Na obsluhu obrábacieho centra HAAS DM-2 bol použitý kolaboratívny robot UR5. Špecifický efektor disponuje dvoma uchopovačmi, kompenzačnými jednotkami, ofukom a rýchlo-výmenným systémom. Zásoba materiálu bola vyriešená gravitačnými dopravníkmi. Pracovisko bolo po roku prevádzky doplnené o posuvnú platformu na ktorej je inštalovaný robot z dôvodu pohodlného nakladania kusov do obrábacieho centra operátorom v prípade ručného režimu.

NAŠI ZÁKAZNÍCI