PRODUKTY A SLUŽBY

Ponúkame komplexné riešenia v oblasti priemyselnej a kolaboratívnej robotiky. Naše aplikácie sú vždy unikátne presne podľa požiadaviek zákazníka. Po dodaní robotického pracoviska je zabezpečené školenie personálu a 24 hodinový servis.

PRIEMYSELNÉ ROBOTYPRIEMYSELNÉ ROBOTY
KOLABORATÍVNE ROBOTYKOLABORATÍVNE ROBOTY
SERVIS A ŠKOLENIASERVIS A ŠKOLENIA
MERACIE A TESTOVACIE STANICEMERACIE A TESTOVACIE STANICE
JEDNOÚČELOVÉ ZARIADENIAJEDNOÚČELOVÉ ZARIADENIA
AUTONÓMNE RIADENÉ VOZIDLÁ AGVAUTONÓMNE RIADENÉ VOZIDLÁ AGV

INTEGRÁCIA PRIEMYSELNÝCH ROBOTOV

Ponúkame návrh a realizáciu robotických pracovísk, montážnych liniek ale aj komplexné automatizované linky. Integráciou pracovisk/liniek výrazne zvýšite OEE, znížite Scrap rate a zabezpečíte Traceability Vášho produktového portfólia vo Vašej spoločnosti. Priemyselné roboti úž dlhé roky patria medzi štandardné prvky automatizácie a ich využitie je možné v takmer všetkých procesoch spoločnosti, od logistiky ako je paletizácie, cez výrobu vo forme manipulácie, uťahovania až po kvalitu. Robotické pracoviská je možne integrovať aj do už existujúcich výrobných liniek a v prípade potreby vybaviť i nadväzujúcou technologiou ( kamerové systémy, dopravníky a pod), hlavne takéto riešenie Vám výrazne znižuje prvotné investície.

INTEGRÁCIA PRIEMYSELNÝCH ROBOTOV

Ponúkame návrh a realizáciu robotických pracovísk, montážnych liniek ale aj komplexné automatizované linky. Integráciou pracovisk/liniek výrazne zvýšite OEE, znížite Scrap rate a zabezpečíte Traceability Vášho produktového portfólia vo Vašej spoločnosti. Priemyselné roboti úž dlhé roky patria medzi štandardné prvky automatizácie a ich využitie je možné v takmer všetkých procesoch spoločnosti, od logistiky ako je paletizácie, cez výrobu vo forme manipulácie, uťahovania až po kvalitu. Robotické pracoviská je možne integrovať aj do už existujúcich výrobných liniek a v prípade potreby vybaviť i nadväzujúcou technologiou ( kamerové systémy, dopravníky a pod), hlavne takéto riešenie Vám výrazne znižuje prvotné investície.

INTEGRÁCIA KOLABORATÍVNYCH ROBOTOV

Kolaboratívne roboty tzv. Coboti začínajú byť súčasťou výrobných spoločnosti a to vďaka ich nenáročnosti na priestor, bezpečnosť a jednoduchú inštaláciu. Bez dodatočných investícií môžu byť integrované do už existujúcich výrobných liniek a tak jednoducho nahradiť ľudskú pracovnú silu. Coboti sú vhodný hlavne tam, kde je nutná kooperácia robotického ramena s človekom, nevyžadujeme vysoké rýchlosti a máme obmedzený priestor inštalácie robotického pracoviska. Pri integrácií Cobotov sa riadime najnovšími technickými špecifikáciami ako je napr. ISO/TS 15066, pričom priorita je vždy bezpečnosť človeka.

INTEGRÁCIA KOLABORATÍVNYCH ROBOTOV

Kolaboratívne roboty tzv. Coboti začínajú byť súčasťou výrobných spoločnosti a to vďaka ich nenáročnosti na priestor, bezpečnosť a jednoduchú inštaláciu. Bez dodatočných investícií môžu byť integrované do už existujúcich výrobných liniek a tak jednoducho nahradiť ľudskú pracovnú silu. Coboti sú vhodný hlavne tam, kde je nutná kooperácia robotického ramena s človekom, nevyžadujeme vysoké rýchlosti a máme obmedzený priestor inštalácie robotického pracoviska. Pri integrácií Cobotov sa riadime najnovšími technickými špecifikáciami ako je napr. ISO/TS 15066, pričom priorita je vždy bezpečnosť človeka.

SERVIS A ŠKOLENIA

Všetky naše zariadenia podliehajú 24/7 servisu, tak aby bol zabezpečený plynulý chod a prevádzka. Pri odovzdaní zariadenia sú vždy zodpovedné osoby zaškolené a oboznámené s radením. V prípade požiadavky vieme zabezpečiť školenia na rôzne typy riadiacich systémov a robotov. Pri poruche stroja alebo zariadenia po záručnej dobe je vždy vypracovaná cenová ponuka na základe závažnosti a dĺžky trvania prác.

SERVIS A ŠKOLENIA

Všetky naše zariadenia podliehajú 24/7 servisu, tak aby bol zabezpečený plynulý chod a prevádzka. Pri odovzdaní zariadenia sú vždy zodpovedné osoby zaškolené a oboznámené s radením. V prípade požiadavky vieme zabezpečiť školenia na rôzne typy riadiacich systémov a robotov. Pri poruche stroja alebo zariadenia po záručnej dobe je vždy vypracovaná cenová ponuka na základe závažnosti a dĺžky trvania prác.

MERACIE A TESTOVACIE STANICE

V súčasnej dobe sa kladie doraz na presnosť výroby a finálne testovanie vyrobeného produktu. Sme schopný vyrobiť špecializovane meracie a testovacie stanice podľa požiadaviek zákazníka.. Tieto tzv. testery sú schopne odhaliť aj minimálnu odchýlku meraných hodnôt s maximálnou presnosťou a opakovateľnosťou. Výsledky testovania sú ukladane do databázy, datalógov, grafov a môžu slúžiť na analýzu procesu a jeho optimalizáciu.

MERACIE A TESTOVACIE STANICE

V súčasnej dobe sa kladie doraz na presnosť výroby a finálne testovanie vyrobeného produktu. Sme schopný vyrobiť špecializovane meracie a testovacie stanice podľa požiadaviek zákazníka.. Tieto tzv. testery sú schopne odhaliť aj minimálnu odchýlku meraných hodnôt s maximálnou presnosťou a opakovateľnosťou. Výsledky testovania sú ukladane do databázy, datalógov, grafov a môžu slúžiť na analýzu procesu a jeho optimalizáciu.

JEDNOÚČELOVÉ ZARIADENIA

Jednoúčelové zariadenia sú jedinečné, presne prispôsobené požiadavkám zákazníka a podmienkam výroby. Konštrukcia a výroba jednoúčelových strojov a zariadení je z veľkej miery ovplyvnená požiadavkami súvisiacimi s aplikáciami dodávanými v rámci automatizovaných liniek a pracovísk. Jedná sa najmä o zariadenia vykonávajúce špecifický druh manipulácie alebo iný nedefinovaný druh operácie. Jednoúčelové stroje a zariadenia, ktoré sú vyvíjané, konštrukčne navrhnuté a vyrábané spoločnosťou Rossum integration, nachádzajú uplatnenie v rámci rôznych automatizovaných prevádzok a výrobných závodov. Technické riešenie je navrhované na základe konkrétnych požiadaviek tak, aby zariadenie spĺňalo požadované výkonové, úžitkové a kvalitatívne kritériá.

JEDNOÚČELOVÉ ZARIADENIA

Jednoúčelové zariadenia sú jedinečné, presne prispôsobené požiadavkám zákazníka a podmienkam výroby. Konštrukcia a výroba jednoúčelových strojov a zariadení je z veľkej miery ovplyvnená požiadavkami súvisiacimi s aplikáciami dodávanými v rámci automatizovaných liniek a pracovísk. Jedná sa najmä o zariadenia vykonávajúce špecifický druh manipulácie alebo iný nedefinovaný druh operácie. Jednoúčelové stroje a zariadenia, ktoré sú vyvíjané, konštrukčne navrhnuté a vyrábané spoločnosťou Rossum integration, nachádzajú uplatnenie v rámci rôznych automatizovaných prevádzok a výrobných závodov. Technické riešenie je navrhované na základe konkrétnych požiadaviek tak, aby zariadenie spĺňalo požadované výkonové, úžitkové a kvalitatívne kritériá.

AUTONÓMNE RIADENÉ VOZIDLÁ AGV

Integráciou autonómne riadených vozidiel AGV, Vám dokážeme výrazne zefektívniť internú logistiku, znížiť riziko prestojov a výpadkov vo výrobe. Autonómne riadené vozidlá sú použiteľné takmer v každej časti Vašej výroby, od skladovacích priestorov, cez výrobu až po expedíciu. Vďaka modulárnym riešeniam vieme vytvoriť zariadenie priamo pre Vaše potreby a nastaviť proces riadenia tak, aby fungoval autonómne.

AUTONÓMNE RIADENÉ VOZIDLÁ AGV

Integráciou autonómne riadených vozidiel AGV, Vám dokážeme výrazne zefektívniť internú logistiku, znížiť riziko prestojov a výpadkov vo výrobe. Autonómne riadené vozidlá sú použiteľné takmer v každej časti Vašej výroby, od skladovacích priestorov, cez výrobu až po expedíciu. Vďaka modulárnym riešeniam vieme vytvoriť zariadenie priamo pre Vaše potreby a nastaviť proces riadenia tak, aby fungoval autonómne.

PARTNERI