Rossum Integration s.r.o

Slovenská pobočka

Prevádzka

Kukučínova 7587
Trenčín 911 01
Slovenská republika

Sídlo

Duklianskych hrdinov 503/34
Trenčín 911 05
Slovenská republika

Údaje spoločnosti

IČO: 50819054
IČ DPH: SK 2120509435
Bank. spojenie: SK59 0900 0000 0051 5526 5022

Kontakt

tel.:+421 908 219 203
mail: info@rossum.sk
www.rossum.sk

Rossum Integration CZ s.r.o

Česká pobočka

Kancelária

Žarošická 13
628 00 Brno
Česká republika

Sídlo

Na Labišti 534
530 09 Pardubice
Česká republika

Údaje spoločnosti

IČO: 09925198
DIČ: CZ09925198
Bank. spojenie: CZ07 5500 0000 0037 3936 9002

Kontakt

Aplikačné centrum

Bratislavská 592
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Vývojové centrum

Kukučínova 7587
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.