Automatická robotizovaná obsluha sekacieho stroja pre Saargummi

 

Pracovisko je navrhnuté tak, aby bolo bezpečné pri prípadnej kolízii s nežiadúcim predmetom či obsluhou. Obsluha stroja je zabezpečená kolaboratívnym robotom Fanuc CR15, ktorý vďaka silovému senzoru dokáže detekovať prípadnú kolíziu a zastaviť. Vstup materiálu, tj. gumové tesnenie je zabezpečený v gitter-boxoch a uložený v radoch nad sebou. Tie sú predelené kontrastnými preložkami, vďaka čomu sú kusy lepšie viditeľné kamerovým systémom stojacim stacionárne nad ním. Kusy robot na základe kamery odoberá a vkladá postupne na dopravníkový pás, ktorý ich vkladá do sekacieho stroja. Pohyb dopravníka je riadený robotom, pričom vkladacie pozície sú kontrolované senzormi, čo uistí robota, že môže vkladať na pozíciu. Master pracoviska bude robot, ktorý bude všetky informácie vyhodnocovať a zároveň riadiť.

Zákazník: Saargummi

Použité komponenty:

Robot Fanuc CR15

Uchopovač: vlastnej výroby s použitím prísaviek 

Kamerový systém: Fanuc 3D vision