Jednoúčelové zaridenie určené pre strihanie, optickú kontrolu, funkčnú kontrolu a následnú paletizáciu.

Pre zákazníka Semirkon s.r.o. sme vytvorili zariadenie, ktoré spĺňa ich prísne požiadavky na kvalitu a spoľahlivosť procesu. Presun materiálu v procese zabezpečuje dopravníkový systém BOSCH TS1. Na prvej pozícii operátor manuálne nakladá kusy na paletky, dopravníkovým systémom je materiál prepravený do pracovného priestoru stroja. V stroji sa strihá materiál špeciálnym strihadlom dodaným firmou Semikron, následne meriame pomocou optických senzorov KEYENCE správnosť orientácie kusov. Na ďalšej pozícii sa vykonáva funkčný test zariadenia. Po ukončení testu je paletka presunutá na finálnu pozíciu, kde sa odoberie kus a paletizuje kolaboratívnym robotom UR3.

Použité komponenty:

PLC: SIEMENS S1200

Optická kontrola: KEYENCE LK H052

Robot: UR3

Uchopovanie: SCHUNK EGP25