HELLA GEHAUSE

Automatické zariadenie slúžiace na montáž a kontrolu plastových puzdier palubného svietidla v automobiloch. 

 

Proces montáže je rozdelený do štyroch operácií prebiehajúcich na rotačnom stole, ktorý krokuje v stanovenom takte v súčinnosti s jednotlivými operačnými stanicami. Prvá stanica zabezpečuje prísun materiálu, ktorým sú plastové puzdra svietidla. Nachádza sa tu vibračný podávač spolu s dopravníkom zakončeným pneumatickým separátorom materiálu. V separátore je taktiež integrovaný detekčný kamerový systém slúžiaci na kontrolu správnej série výrobku. Zo separátora sú kusy vkladané na rotačný stôl pomocou dvoj-osého elektrického manipulátora Festo (v prípade že sa do aktuálneho procesu dostane výrobok z inej série, systém vyhodnotí kus ako NOK a namiesto na rotačný stôl ho manipulátorom vhodí do NOK boxu určeného pre “zlú sériu“). Pred pootočením je kus vákuovo prisatý na pozičnom prípravku a zabezpečený proti vyskočeniu. Vložený kus je následne pootočený o 90° k druhej stanici, kde sú vložené 4 kovové pružinové kontakty – tzv. pružinky. Prísun tohto materiálu je realizovaný obdobne ako na prvej stanici s tým, že pružinky sú podávané symetricky pre pravú a ľavú stranu plastového puzdra. Po odseparovaní pružiniek na vibračných dopravníkoch sú zo separátora v dvoch krokoch resp. dvojiciach postupne odoberané sadou špeciálnych uchopovacích prstov a následne vložené do príslušných drážok plastového puzdra. O tento proces sa starajú 4 uchopovače elektrického manipulátora. Ďalším pootočením sa plastové puzdro spolu s naloženými pružinkami presúva pod tretiu stanicu, kde sa pružinky pomocou pneumatického lisu dotlačia a zároveň jednotlivo skontrolujú. Kontrola prebieha pomocou 4 laserových snímačov vzdialenosti Keyence pričom sa kontroluje prítomnosť pružinky a hĺbka zalisovania. Poslednou zastávkou je stanica č. 4 kde sa nachádza vyhadzovač a dva prepady. Prepad na NOK kus slúži na zhromažďovanie kusov. Ktoré boli vyhodnotené ako nevyhovujúce z predošlej stanice.  Prepad na „OK“ kus je situovaný nad segmentovým elektro dopravníkom, ktorý slúži ako zásoba a výstup prepraviek hotového výrobku. Kvôli efektívnemu využitie celého objemu prepravky je pod dopravníkom integrovaný roztriasač, ktorý s boxom po určitom počte vhodených kusov zatrasie a tým zabezpečuje rovnomerné zaplnenie prepravky. Zaplnenie prepravky vyhodnocuje systém na základe počítania kusov a plnú prepravku presúva na výstupný gravitačný dopravník s požadovanou kapacitou.

  

Použité komponenty:

PLC Siemens 1500

HMI Simatic

Rotačný modul: Schunk ERD 210

Manipulátory: Festo ELGC

Pneumatické komponenty: Festo, Schunk

Senzorika: Keyence

Vibračné zásobníky a podávače: T&T Tech