Kolaboratívne robotické pracovisko na obsluhu 5-osej frézy Hermle C400

Zákazník: Pentagon s.r.o.

Vstupný materiál je operátorom nedefinovane rozsypaný na stôl. Robot pomocou kamery ONROBOT zisťuje pozície polotovarov. Robot UR10 s dvojitím uchopovačom SCHUNK polotovar odoberie, následne je napolohovaný na prizmatickej konzole a vložený do Hermle. Obrobený kus zo zariadia je robotom paletizovaný do palety. Čeľuste uchopovača sú modulárne tak aby bol robot schopný odoberať polotovary z dĺžkou 1 až 135 milimetra. Robot je inštalovaný na posuvnej konzole ktorá umožňuje robota v prípade servisu posunúť mimo vstupu do obrábacieho centra.

Použite Komponenty:

Robot:                                UR10

PLC:                                     Siemens

Uchopovač:                       2x PGN+ 64

Kamera:                             OnRobot

Senzorika:                         Keyence

Vzduchotechnika:            Festo