Návšteva študentov zo strednej priemyselnej školy DCA v našich priestoroch.

Pre podporu vzdelávania a rozšírenie povedomia o robotike sme uskutočnili prezentačný deň. Študentom sme predviedli a odprezentovali možnosti robotiky v priemysle.