Automatizácia, robotika a kolaboratívne roboty na MSV 2018

Ako každý rok tak aj tento sa uskutočnil MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH, ktorého sme mohli byť súčasťou, vďaka spoločnosti SCHUNK Intec s.r.o. Na veľetrhu boli vidieť aktuálne trendy v oblasti automatizácie a robotiky. Preto sme aj našim zákazníkom ukázali aplikácie v oblasti kolaborativných a priemyselných robotov. Jedna z aplikácií bola z použitím kolaboratívneho robota od spoločnosti Universal robots. Robot bol ako slepec o paličke, použitím silovo – momentového senzora od spoločnosti SCHUNK robot vyhľadával objekty v pracovnom priestore a ukladal ich na definovanú pozíciu. Ďalšia aplikácia bola z použitím kolaboratívneho robota od spoločnosti FANUC, išlo o štandardnú ukážku aplikácie nakladania a vykladania obrábanej súčiastky do CNC stroja Robodrill od spoločnosti FANUC, tento druh automatizácie je čoraz vyhľadávanejší aj v menších spoločnostiach z rastúcimi nákladmi na ľudskú prácu.

 

Okrem samotných ukážok jednotlivých aplikácií, sme poskytovali našim zákazníkom poradenstvo a základný návrh aplikácií. Ak máte aj vy záujem o naše produkty a služby kliknite na link: https://rossum.sk/produkty-a-sluzby/